2012. Vol. 10., Issue 2. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

 

Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, Nikolett Tóth: Functioning of divalent alkaline metal on yeast multiplication in heavy metal contaminated soil

 

Horváth Tamás: Elegyes faállományok kompetíciós vizsgálata

 

Simkó Hella, Sárosi Szilvia, Reményi Mária Lujza, Pluhár Zsuzsanna: Adatok magyarországi Thymus fajok előfordulásához és morfológiai jellemzéséhez

 

Tamás Margit, Farsang Andrea: Alsó-Tisza-vidéki és Hármas-Körös menti holtágak környezeti szempontú értékelése iszapvizsgálatok eredményei alapján

 

Mojzes Andrea, Kalapos Tibor: A vegetáció égésekor keletkező füst szerepe a növények regenerációjában

 

Pinke Zsolt: Aszály-, belvízkárok és az árvízvédelmi ökoszisztéma szolgáltatás értékelésének szerepe a belvizes területek vizes élőhellyé alakításában

 

Deák Balázs, Valkó Orsolya, Schmotzer András, Kapocsi István, Tóthmérész Béla, Török Péter: Gyepek égetésének természetvédelmi megítélése Magyarországon: problémák és pozitív tapasztalatok

 

Hernádi Ildikó, Magurno Franco, Sasvári Zita, Posta Katalin: Mikorrhiza oltóanyag hatása két fűszerpaprika termesztésére és a helyi arbuszkuláris mikorrhiza gombaközösségre

 

Cseresnyés Imre, Csontos Péter: Feketefenyővel rekultivált bauxit külfejtések vegetációjának természetvédelmi szempontú értékelése

 

Csontos Péter, Pocsai Károly: Biodízel-eredetű melléktermék hatásának vizsgálata a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) csírázására tenyészedényes kísérletben

 

Sasvári Zita, Franco Magurno, Posta Katalin: Hosszú időtartamú monokultúrás termesztésből és különböző vetésforgó rendszerekből származó növények arbuszkuláris mikorrhiza (AM) gomba-közösségeinek vizsgálata

 

Baráth Norbert, Penksza Károly: A szénások Európa Diplomás terület tájváltozásának és természeti állapotának vizsgálata, különös tekintettel a gyepekre

 

Riezing Norbert: Maradványerdők a kisalföldi peremvidék erdőssztyepp zónájában

 

Gierczik Krisztián, Sasvári Zita, Posta Katalin: Különböző időpontban történő mikorrhizaoltás és szárazság stressz hatása fűszerpaprika terméshozamára

 

Házi Judit, Wichmann Barnabás, Tóth Andrea, Bartha Sándor: A kaszálás, mint a löszgyep természetvédelmi kezelési lehetősége; a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) visszaszorítására tett kezeléssorozat tapasztalatai

 

Heltai Miklós, Torbó László Tibor, Lanszki József, Szabó László: Az aranysakál (Canis aureus L. 1758) állomány nagyságának vizsgálata közvetlen megfigyelések alapján

 

Márton Czikkely, M. Itimad Ibrahim, J. Sándor Zsarnóczai: Sustainable water management and water supply

 

Tirczka Imre, Matthew Hayes: Különböző érettségű és dózisú diólevél és vegyes gyümölcslomb komposzt hatása mustár (Sinapis alba) tesztnövény csírázására

 

Szekrényes Tamás: A Balaton-felvidéki pusztuló feketefenyvesek átalakulása lombos erdővé

 

Tóth Andrea, Balogh Ákos, Wichmann Barnabás, Penksza András, Gyulai Ferenc, Berke József, Uj Boglárka, Házi Judit, Penksza Károly: Adatok a gyomvegetáció változására kalászos mezőgazdasági kultúrában és szegélyében gödöllői-dombsági mintaterületeken

 

Takács Márton, Malatinszky Ákos: A szelídgesztenye kultuszának áttekintése és Magyarország legnagyobb szelídgesztenyéinek bemutatása

 

Ördög Gergő, Gelencsér Géza, Nagy Anita, Fehér Zsófia, Penksza Károly: Élőhely-térképezés a Koppány-völgyében (Somogydöröcske területén)

 

Dániel Szalai, Dénes Saláta, Tamás Szalai, Eszter Saláta-Falusi: TRACOPI – enhancing local programme based innovation and development – a landscape and nat ural resources perspective