2011. Vol. 9., Issue 2. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Riezing Norbert: A Győr-Tatai Kisalföld erdei: tájtörténet és vegetáció

 

Geiger Barbara, Saláta Dénes, Malatinszky Ákos: Tájtörténeti vizsgálatok a kisgombosi fás legelőn

 

Faggyas Szabolcs: Nemesnádudvar község hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos természetvédelmi kérdések

 

Miglétz Tamás, Tóth Katalin: Alkalmazható-e gyepesítés gyomok visszaszorítására? A Hortobágyi Nemzeti Parkban végzett gyeprekonstrukciók tapasztalatai

 

Papp Mónika: Égtáji kitettségből adódó különbségek erdőszegélyek fajösszetételében és szerkezetében

 

Sallai András, Harcsa Marietta, Szemán László, Percze Attila: Árvízvédelmi földgátak legeltetéses és kaszálásos hasznosításának értékelése

 

Szabó Szilárd: Szomszédsági mérőszámok a tájmetriában – az indexek módszertani vizsgálata

 

Kovács Ferenc: Természetvédelmi terület hidrogeográfiai változásvizsgálata térinformatikai alapokon, rövid és hosszú időtartamok összehasonlításával

 

Surányi Dezső: Ökológiai szemléletű gyümölcstermesztés – változó termesztő körzetekben

 

Csathó András István: Az elsődleges és másodlagos mezsgyék növényzetének összehasonlító vizsgálata a battonyai Gránic és Csárda-dűlő példáján

 

Bíró Marianna: Változástérképek használata tíz év alatt bekövetkezett élőhelypusztulási tendenciák kimutatására a Kiskunsági-homokhátság területén

 

Baranyai-Nagy Anikó, Baranyai Zsolt: A patakmenti égerligetek tájtörténeti kutatása a Soproni-hegység területén

 

Molnár Zsófia: Az alsó-tisza-völgyi holtágak tipizálása tájszerkezet alapján

 

Matej Mojses, Martin Boltižiar: Using spatial metrics for assessment of the landscape structure changes of the Beša dry polder

 

Örsi Anna: Új irányvonalak a geodiverzitás kutatásában

 

Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Bartha Sándor, Szentes Szilárd, Sutyinszki Zsuzsanna, Penksza Károly: Botanikai, természetvédelmi és gyepgazdálkodási vizsgálatok balaton-felvidéki szarvasmarha-legelőn

 

Emődi Andrea, Gyulai Ferenc, Hartman Mátyás, Tirczka Imre: Az alakor és a tönke termesztésbe való visszahozatalának vizsgálata

 

Tóth Andrea, Balogh Ákos, Wichmann Barnabás, Berke József, Gyulai Ferenc, Penksza Péter, Dancza István, Kenéz Árpád, Schellenberger Judit, Penksza Károly: Gyomvizsgálatok Pest megyei homoki mezőgazdasági területeken (lucernaföldek gyomvizsgálatai) I.

 

Szentes Szilárd, Sutyinszki Zsuzsanna, Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Járdi Ildikó, Házi Judit, Penksza Károly, Bartha Sándor: A fenyérfű (Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 1936) gyep béta-diverzitására gyakorolt hatásainak vizsgálata és értékelése mikrocönológiai módszerekkel