2011. Vol. 9., Issue 1. – A cikkek ingyen letölthetők pdf formátumban

Hungarian articles with English abstract

 

Szabó Boglárka, Centeri Csaba, Vona Márton: A turai legelő természetvédelmi terület és környékének tájváltozás vizsgálata katonai térképek alapján

 

Takács Gábor: Tájátalakítás és a felszínborítás változásai a Hanságban a XVIII.–XX. században

 

Túri Zoltán: A tájmintázat vizsgálata a Tiszazugban

 

Baics Tamás, Centeri Csaba: Kiskunhalas környéki szikes tavak vízgazdálkodási problémái, azok okai, lehetséges megoldások a Sós–tó vízutánpótlására

 

Filepné Kovács Krisztina, Egyed Adrienn: Az élőhelyek rehabilitációja és a zöldúttervezés kapcsolata a Hanságban

 

Sallay Ágnes, Boromisza Zsombor: Partfelmérés a délegyházi bányatavaknál

 

Papp Mónika: Égtáji kitettségből adódó különbségek erdőszegélyek fajösszetételében és szerkezetében

 

Laila M.H. Abusriwil, Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, Alaelddin A. Elfoughi: Seed germination, growth and metal uptake of Medicago sativa L. grown in heavy metal contaminated clay loam brown forest soil

 

Centeri Csaba, Gyulai Ferenc: A világ természetvédelmének története 1966 és 1970 között (védett területek alapítása)

 

Dávid Lóránt: Szabó József, a hazai tájak geográfustudósa 70 éves

 

Pető Ákos, Barczi Attila: A Magyarországon előforduló meghatározó jelentőségű és gyakori talajtípusok fitolit profiljának katasztere IV. A vizsgált csernozjom és szikes talajok eredményei

 

Földesi Petra, Gyuricza Csaba: A talaj agronómiai szerkezetének vizsgálata szántóföldi kísérletekben

 

Az Országos Környezeti Információs Rendszer (OKIR) talajdegradációs alrendszerének (TDR) kialakítása