2015. Vol. 13., Issue 1. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Szanyi Szabolcs, Katona Krisztián, Bernát Nikolett, Tamási Kitti, Molnár Attila: A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum (Kárpátalja, Nyugat-Ukrajna) gyepeinek flórájáról

 

Szemethy László, Keller Norbert, Ujhegyi Nikolett, Csányi Sándor, Kovács Imre, Patkó László, Schally Gergely, Tóth Bálint, Biró Zsolt: Az apróvad, mint az agrár-környezetgazdálkodási programok hatásindikátora – módszertani áttekintés

 

Fehér Ádám, Tóth Bálint, Heltai Miklós: Agrár-környezetgazdálkodási programok és különböző művelésű agrárterületek hatása az énekesmadarak fajdiverzitására

 

Kiss Imre, Alexa Vasile: A havasi és alhavasi élőhelyek hosszú-távú megóvása érdekében végzett ökológiai helyreállítási tevékenységek a Retyezát Nemzeti Parkban

 

Kónya Anikó, Heil Bálint, Kovács Gábor: Vörösiszappal szennyezett talaj vizsgálata tenyészedényekben és hasznosítása fásszárú energetikai ültetvénnyel

 

Zagyvai Gergely, Bartha Dénes: Nyírségi erdőtömbök és környezetük tájtörténeti vizsgálata

 

Kiss Tímea, Andrási Gábor: Kanyarulatfejlődés sajátosságai és antropogén hatások vizsgálata két drávai kanyarulat példáján

 

Jakab Gergely, Szabó Judit, Szalai Zoltán: Lepeleróziós vizsgálatok eredményei Magyarországon

 

Berecz Tibor, Fehér Luca, Gyovai Gábor, Hága Krisztián, Kazinczy István Gábor, Kiszel Kata Zsófia, Mészáros Melinda Márta, Morvai Edina, Pápay Gergely, Petrovszki János, Prohászka Viola Judit, Raffa Brigitta, Ruff Sarolt, Szakács Ágnes: A gödöllői helyi jelentőségű platánfasor állapotfelmérése (2014)

 

Puskás Irén, Farsang Andrea, Csépe Zoltán, Bartus Máté: Városi zöldterületek feltalajainak állapotértékelése és szennyezettség mintázata a funkcionális tagolódás függvényében

 

Szalay Péter, Saláta Dénes, Biró Marianna: Táj- és élőhelyváltozások vizsgálata retrospektív adatbázisépítés és trajektóriaelemzés módszerével egy kalotaszegi falu, Sztána határában

 

Bakó Gábor, Fülöp Györk: Fásszárú növekmény detektálása Landsat felvételek elemzésével az invazív fafajok kiszűrésének érdekében

 

Bolla Bence: Intercepciós vizsgálatok homokhátsági erdőállományokban

 

Bede Ádám, Csathó András István, Czukor Péter, Sümegi Pál: A hortobágyi Ecse-halom tájtörténete

 

Gyulai Ferenc: Beszámoló a VI. Magyar Tájökológiai Konferenciáról (Budapest, 2015. május 21-23.)

 

Új rovatunk: Bemutatjuk társ-folyóiratainkat

 

Barczi Attila, Centeri Csaba, Csontos Péter, Mravcsik Zoltán, Pósa Patrícia, Malatinszky Ákos: A Tájökológiai Lapok első 13 éve