2013. Vol. 11., Issue 2. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

Fehér Ádám, Katona Krisztián: Spontán beerdősülő területek és a nagytestű növényevők hatása: lehetőség a fenntartható gazdálkodásra

Gergely Attila, Tenk András: A csepeli Tamariska-domb országos jelentőségű védett természeti terület élőhely-rekonstrukciós eredményei

János István, Szathmáry László: Paleodemográfiai változások a Tiszántúlon a 10-13. században

Katona Krisztián, Hajdu Márk, Farkas Attila, Szemthy László: Hazai bükkösök konzervációja: szálaló üzemmód és szelektív vadrágás

Kerényi-Nagy Viktor, Bakay László, Bőhm Éva Irén: Adatok Hont vármegye rózsa, galagonya és körte flórájához

Laborczi Annamária, Bakacsi Zsófia, Szabó József, Pásztor László: Térbeli talajinformációk konverzációja és regionalizálása élőhely osztályok becsléséhez

Zuzana Melečková, Daniel Dítě, Pavol Eliáš Jr.: Csátéssásos állományok Szlovákiában

Moustafa E. Shalaby, Nagwa M. El-Khateeb, Mária Óbert, Katalin Posta: Hőtoleráns gomba izolátumok keményítő hidrolízisének és lakkáz aktivitásának vizsgálata

Selmeci Marianna, Höhn Mária, Saláta Dénes: A Lébényi Tölgy-erdő tájtörténeti kutatása

Filepné Kovács Krisztina, Valászki István, Sallay Ágnes, Jombach Sándor: A tájtervezés és a tájvédelem helyzete az európai országok területi tervezésében

Ujházy Noémi, Biró Marianna: A vizes élőhelyek változásai Szabadszállás határában

Demeter Ibolya, Makádi Marianna, Aranyos Tibor, Ferenczy Antal, Posta Katalin: Az ökológiai és konvencionális művelés alá eső nyírségi talajok mikrobiológiai vizsgálatai

Molnár Marianna, Czóbel Szilárd, Medziharadszky Zsófia, Barczi Attila: Pleisztocén-holocén vegetáció a Fejér megyei Sárrét területén

Tirászi Ágnes, Terpó Veronika, Komkoly-Gyuró Éva: Tájváltozás vizsgálata múltbéli és jelenkori fényképfelvételek alapján a Fertő tájon

Csontos Péter, Kalapos Tibor, Tamás Júlia: Növényi magvak jellemzőinek adatbázisai – ökológiai alkalmazások

Patocskai Mária, Győrfi Tamás: Lakossági üvegházgáz kibocsátások és semlegesítésének lehetőségei

Jana Oláhová, Mataj Vojtek, Martin Boltižiar: Térinformatikai technológiák alkalmazása a tájstruktúra értékelésére tájmetriai mutatók használatával (Esettanulmány: A Nyitrabányai földcsuszamlás)

Ponicsánné Gyovai Ágnes, Kollár Zsuzsanna, Peti Erzsébet, Horváth Balázs, Oláh Imre, Szalkovszki Ottó, Baktay Borbála: Tájfajták a Zempléni-hegységben a 2013-2014-es gyűjtőút program első állomásának tapasztalatai

Trenyik Petra, Borcsa-Bodolay János, Molnár Marianna, Barczi Attila, Czóbel Szilárd: Különböző korú kocsánytalan tölgyes állományok diverzitásának összehasonlító vizsgálata a Börzsönyben

Sutyinkszki Zsuzsanna, Szentes Szilárd, Katona Zoltán, Puszta Eszter, Marinkás Ádám, Penksza Károly: Kondorosi mezsgyék növényzete és tájtörténete közötti összefüggések vizsgálata