2010. Vol. 8., Issue 3. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Csontos Péter - Rucinska, Anna - Puchalski, Jerzy T.: Germination of Erysimum pieninicum and Erysimum odoratum seeds after various storage conditions = Az Erysimum pieninicum és az Erysimum odoratum magjainak csírázóképessége különböző tárolási viszonyokat követően

Deák Balázs - Kapocsi István: Természetvédelmi célú gyepesítés a gyakorlatban: mennyibe kerül egy hektár gyep?

Szuhi Attila: A szálló por okozta járulékos halálozás 22 hazai városban

Kis Krisztián - Szekeresné Köteles Rita: Fenntartható földhasználat jelene és lehetőségei a hódmezővásárhelyi kistérségben

Benke Szabolcs - Madarász Balázs - Bádonyi Krisztina - Kertész Ádám: A hagyományos és a talajkímélő művelés madártani viszonyai, valamint a szegélyterületek jelentősége a szántóföldi madarak előfordulásában

Pető Ákos - Barczi Attila: A Magyarországon előforduló meghatározó jelentőségű és gyakori talajtípusok fitolit profiljának katasztere III. A vizsgált barna erdőtalajok eredményei

Kelemen András: Szántóföldi kultúrák helyén végzett gyepvetés korai szakaszában megjelenő gyomközösségek vizsgálata a Hortobágyi Nemzeti Parkban

Bakó Gábor: Multispektrális felvételek alapján készülő tematikus térképek minősége, a terepi felbontás és a képminőség függvényében

Sipőcz Márk - Lóczy Dénes - Törzsök András: Successful red deer management in Southern Transdanubia and its physico-geographical background = A sikeres dél-dunántúli gímszarvas gazdálkodás természetföldrajzi háttérmagyarázata

Verrasztó Zoltán: Környezeti monitoring vizsgálatok az Ipoly vízgyűjtőjén. (Célkitűzések és általános tájékoztatás)

Miklós László: A térinformatikai rendszerek (GIS) problémái az alapkutatásban és az alkalmazott projektekben

Horváth Ferenc - Aszalós Réka - Biró Marianna - Bölöni János - Molnár Zsolt: A MÉTA adatbázis felhasználása az Ipoly-vízgyűjtő egységes térinformatikai rendszerének kialakításában

Guti Gábor - Potyó Imre: Az emberi tevékenység hatása a halfauna alakulására az Ipoly alsó (magyarországi) szakaszán

Sárospataki Miklós: Poszméh faunisztikai adatok természetvédelmi területértékelésben való felhasználhatóságának megalapozása az Ipoly vízgyűjtőjének példáján

Biró Marianna - Horváth Ferenc - Bölöni János - Molnár Zsolt: Vegetációs adatbázisok és a CORINE felszínborítási térkép szintézisének módszertani kérdései az Ipoly-vízgyűjtő növényzeti térképe kapcsán

Izakovicová, Zita - Oszlányi Július: Sustainable utilisation of the River Ipel Basin = Fenntartható hasznosítás lehetősége az Ipoly völgyben

Kollányi László: Minden, ami táj. TÉKA - Táji értékeink számbavétele