2010. Vol. 08., Issue 1. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Áttekintő tanulmányok:

Marosi Sándor akadémikus emlékére

Könyvajánló

Csorba Péter: A földrajzi tájakhoz fűződő identitástudat rétegei

Tanulmányok, eredeti közlemények:

Szabó Szilárd: A CLC2000 és CLC50 adatbázisok összehasonlítása tájmetriai módszerekkel

Jakab Gergely, Kertész Ádám, Madarász Balázs, Ronczyk Levente, Szalai Zoltán: Az erózió és a domborzat kapcsolata szántóföldön, a tolerálható talajveszteség tükrében

Dávid Lóránt: A turizmus ökológiai szempontú fejlesztésének lehetőségei és területei

Kelemen András, Török Péter, Deák Balázs, Valkó Orsolya, Lukács Balázs, Lengyel Szabolcs, Tóthmérész Béla: Spontán gyepregeneráció extenzíven kezelt lucernásokban

Erdős László, Morschhauser Tamás, Zalatnai Márta, Papp Mónika, Körmöczi László: Javaslat egységes terminológia kialakítására a közösségi grádiensekkel és határokkal kapcsolatban

Valkó Orsolya, Vida Enikő, Kelemen András, Török Péter, Deák Balázs, Miglécz Tamás, Lenygel Szabolcs, Tóthmérész Béla: Gyeprekonstrukció napraforgó- és gabonatáblák helyén alacsony diverzitású magkeverék vetésével

Besnyői Vera, Illyés Zoltán: A Velencei-tó úszólápi füzes-nádas komplex vízkémiai vizsgálata

Kabai Róbert: Skócia tájkarakter felmérése és az eredmények gyakorlati hasznosítása

Samu Andrea, Keveiné Bárány Ilona: Jelenlegi és múltbeli állapot a Gömör-Tornai-karszt tavain a Papverme-tó példáján

C. Figueiredo, M. de C. Gonçalves, G. Revez; R. Martins, D. Tilsner: GS SOIL (Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data)

Kaszab Edit, Pék Nikoletta, Farkas Milán, Kriszt Balázs, Szoboszlay Sándor: Környezeti eredetű Peudomonas aeruginosa törzsek virulenciájának vizsgálata

Centeri Csaba: A világ természetvédelmének története 1956 és 1960 között (védett területek alapítása)

Pető Ákos, Barczi Attila: A Magyarországon előforduló meghatározó jelentőségű és gyakori talajtípusok fitolit profiljának katasztere I–II. Módszertani megfontolások, illetve a vizsgált váz- és kőzethatású talajok eredményei

Centeri Csaba, Pottyondy Ákos, Gyulai Ferenc: A világ természetvédelmének története 1961 és 1965 között (védett területek alapítása)