2009. Vol. 7., Issue 2. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Áttekintő tanulmányok:

Dagmarn Štefunková, Marta Dobrovodská: a Szlovákia agrártájain megőrződött európai kulturális örökség

Vrbaski Biljana, Krnjetin Slobodan: A stratégiai környezeti vizsgálatok készítésével összefüggő problémák Szerbiában

Bayoumi Hamuda Hosam E.A.F., Orosz Erika, Hamuda Yasmin, Tóth Nikolett, Kecskés Mihály: Vicia fabaRhizobium leguminosarum szimbiotikus kapcsolata a talaj kémhatásának és alumínium koncentrációjának függvényében

 

Tanulmányok, eredeti közlemények:

Szentes Szilárd, Wichmann Barnabás, Házi Judit, Tasi Julianna, Penksza Károly: Vegetáció és gyep produkció havi változása badacsonytördemici szürkemarha legelőkön és kaszálón

Blahó Miklós: Egy új, polarizációs bögölycsapda

Ádám Szilvia, Penksza Károly, Malatinszky Ákos, Csontos Péter: A Koppánymonostori-sziget kialakulása és tájtörténete

Pénzes Erzsébet: A turizmus környezeti hatásait vizsgáló módszerek alkalmazási lehetősége

Házi Judit, Nagy Anita, Szentes Szilárd, Tamás Júlia, Penksza Károly: Adatok a siskanádtippan (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) cönológiai viszonyaihoz dél-tiszántúli gyepekben

Saláta Dénes, Horváth Soma, Varga Anna: Az erdei legeltetésre, a fás legelők és legelőerdők használatára vonatkozó 1791 és 1961 közötti törvények

Bajnok Márta, Karl Buchgraber, szentes Szilárd, Tasi Julianna: A gyephasználat gyakoriságának hatása a növényállomány összetételére különböző gyepeknél

Harcsa Marietta, Szemán László, Penksza Károly: Telepített gyep szukcessziós folyamata az intenzív termesztéstechnológia felhagyása után

Tatár Sándor, Sándor Csaba, Ercsényi Márta, Milutinovits László: Tájtörténeti kutatások a Pesti-síkság északi részén

Helfrich Tímea: A sarjerők természetvédelmi és turisztikai értékei

Takács Márton, Malatinszky Ákos: Az európai hárs-kultusz áttekintése és a Dunántúl legnagyobb hársfái

Bárcziné Kapovits Judit, Csemez Attila, Sallay Ágnes: Tájépítészeti kutatási feladatok a magyarországi zöldutak fejlesztésénél

Mravcsik Zoltán, Harmos Krisztián, Malatinszky Ákos: Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban

 

Konferencia híradó:

K. Feiden: The eContentplus-PROJECT „GS SOIL”

Centeri Csaba: BIOBIO