2009. Vol. 07., Issue 1. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Áttekintő tanulmányok

Falusi Eszter, Tóth Andrea: Napjaink környezetszennyezője, a poláros fényszennyezés

Penksza Károly, Szentes Szilárd, Tasi Julianna: Gyeptakarmány-termesztéstől a természetvédelmi gyepgazdálkodásig, gyepértékek, gyepértékelések

Pető Ákos: A növényi opálszemcsék kutatásának rövid tudománytörténeti áttekintése a felfedezéstől napjainkig

Tanulmányok, eredeti közlemények

Ambrus Tünde: A gyepű, mint kultúrtájtípus a Székelyföldön

Bakos Károly, Paolo Gamba: Hiperspektrális adatok felhasználásának perspektívái a vegetációs vizsgálatokban

Csereklye Erzsébet Krisztina: tájalkotók és tájhasználat változása a környezeti hatások figyelembevételével

Vámos Tibor, Keveiné Bárány Ilona: Az élőhelyek és a talajvíz összefüggése a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben

Zsákovics Gergely, Kovács Ferenc, Kiss Andrea: A szárazodás veszélyének többszempontú térbeli elemzése a Duna-Tisza közén

Tajthy D., Bayoumi Hamuda Hosame A. F., Zsuga Katalin, Pekli József: A Zagyva folyó biológiai monitorozása zooplankton segítségével

Szabó Szilárd, Csorba Péter: Tájmetriai mutatók kiválasztásának lehetséges módszertana egy esettanulmány példáján

Novák Tibor József, Csontos Bianka: Talaj és vegetációváltozások tájrehabilitáció keretében végzett földmunkák után sziki gyepterületeken

Novák Tibor J., Nyilas István, Tóth Csaba: Tájökológiai vizsgálatok a Zsolcai-halmok löszgyepein

Centeri Csaba, Pottyondy Ákos: A világ természetvédelmének története 1951 és 1955 között (védett területek alapítása)

Barczi Attila, Tóth Csaba, Tóth Albert, Pető Ákos: A Bán-halom komplex tájökológiai és paleotalajtani felmérése

Alexandra Kruse, Bernd Paulowitz, Helmut Kruckenberg: A védett területek kezelésének előírásai az UNESCO Világörökség Egyezmény és az IUCN kategóriáknak megfelelően

Saláta Dénes: Adatok az Öreg-bakony tájtörténetéhez

Nováky Béla: Az éghajlatváltozás, hatásai és az intézkedések az IPCC Negyedik Értékelő Jelentése tükrében

Simkó Hella, Csontos Péter: Fehér akác és tövises lepényfa magbankjának vizsgálata budapesti parkok talajában