2008. Vol. 06., Issue 3. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Bartha Sándor: Mikrocönológiai módszerek a táji vegetáció állapotának vizsgálatára

Csontos Péter, Simkó Hella: A magyar repcsény (Erysimum odoratum Ehrh.) csírázásbiológiájának vizsgálata

Surányi Dezső: Talajművelési módok agroökológiai összehasonlító vizsgálata

Pintér László, Bizikova Lívia, Kutics Károly, Vári Anna: Fenntarthatósági indikátorok rendszerének kifejlesztése a Balaton régióra

Niki Evelpidou, Andreas Vassilopoulos, Dimitra Leonidopoulou, Serafim Poulos: Tengerparti erózió hatásának vizsgálata Samos-szigeten, az Égei-tenger keleti szélén

Pápai János, Krausz Krisztina: Tájökológiai vizsgálatok a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzetben az Orthoptera rovarok nyomán

Deák Balázs, Török Péter, Kapocsi István, Lontay László, Vida Enikő, Valkó Orsolya, Lengyel Szabolcs, Tóthmérész Béla: Szik- és löszgyep-rekonstrukció vázfajokból álló magkeverékek vetésével a Hortobágyi Nemzeti Park területén (Egyek-Pusztakócs)

Molnár Zsófia, Gergely Attila: A Körtvélyes-sziget élőhely változásai

Demény Krisztina: A Gödöllői-dombvidék szuburbanizációjának vizsgálata

Centeri Csaba, Penksza Károly, Gyulai Ferenc: A világ természetvédelmének története a II. világháború után (1946-1950, védett területek alapítása)

Szegedi László, Szabó Lajos, Fodorné Fehér Erika: Mátraaljai barna erdőtalaj mikroelem tartalmának vizsgálata terhelési tartamkísérletben

Loksa Gábor: A meddőhányó és mikroklíma kapcsolat elemzése a Mátraalja területén lévő külszíni bányászati területen

Bölöni János, Molnár Zsolt, Illyés Eszter, Kun András: Térképezési célú, növényzeti alapú élőhely-osztályozás Magyarországon (az ÁNÉR2003 és 2007 rendszer

Harcsa Marietta, Szemán László: Gyepalkotó növényfajok társítás-elemzése az ökológiai igények alapján

Szalai Dániel: Az ökológiai méhészetek jellemzői Magyarországon

Csapó Olga, Jávor Benedek: Környezetjog a felsőoktatásban