2008. Vol. 8., Issue 1-2. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Bulla Miklós, Guzli Piroska: Indicators of sustainability

Bozó László, Labancz Krisztina, Steib Roland: A levegőminőség és a légköri lerakódás modellezése Magyarországon

Szabó József, Dombos Miklós, Pásztor László, Bakacsi Zsófia, László Péter: Gyakorlati problémák a talaj állapotának jellemzésében: kísérletek a Bodrogköz mintaterületen

Koncsos László: Állapotértékelési modell a víz, mint egy környezeti elem számára

Molnár Zsolt, Horváth Ferenc: Természetes növényzetre alapuló táji mutatószámok I.: Áttekintés a használt mutatószámokról és a Méta alap-mutatószámai

Barczi Attila, Csorba Péter, Lóczy Dénes, Mezősi Gábor, Konkolyné Gyuró Éva, Bardóczyné Székely Emőke, Csima Péter, Kollányi László, Gergely Erzsébet, Farkas Szilvia: A környezet állapot értékelés javasolt táji és agrár-környezetgazdálkodási indikátorai

Szlávik János, Füle Miklós, Csete Mária: A KÉP Projekt gazdasági munkacsoportjának összefoglalója a munkacsoport által végzett kutatás céljairól és a munkacsoport javaslatainak tesztelésére létrehozott kísérleti projekt (Kis-Balaton szubrégió) eredményeiről

Vári Anna, Ferencz Zoltán, Oláh Miklós, Pataki György: A szociális fenntarthatóság indikátorai

 

Áttekintő dolgozatok

Bakos Károly: Hipersprektrális adatfeldolgozási lánc megalapozása növénytani kutatásokhoz

 

Tanulmányok és eredeti közlemények

Zagyvai Gergely: Tájtörténeti vizsgálatok cserháti mintaterületen

Bádonyi Krisztina, Hegyi Gergely, Benke Szabolcs, Madarász Balázs, Kertész Ádám: Talajművelési módok agroökológiai összehasonlító vizsgálata

Tóth Annamária, Centeri Csaba: Tájváltozás vizsgálat Galgahévíz településen és környékén

Harkányiné Dr. Székely Zsuzsanna, Benő Dávid, Prunner Andrea, Katona Andrea: a Csörsz-árok környezeti rekonstrukciójának előkészítése térinformatikai módszerekkel

Pető Ákos, Bucsi Tamás: Kiegészítő adatok a Csípő-halom paleoökológiai elemzéséhez

Centeri Csaba, Penksza Károly, Gyulai Ferenc: A világ természetvédelmének története a II. világháború alatt (1940­1945, védett területek alapítása)

 

Konferencia híradók

Dr. Villányi László, Dr. Takácsné Dr. György Katalin: Tradíció és Innováció ­ Nemzetközi Tudományos (Agrár) közgazdász Konferencia, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2007. december 3­4.

Jolánkai Márton: Kölcsönhatások a talaj-növény rendszerben. Összefoglaló a „7th ALPS-ADRIA SCIENTIFIC WORKSHOP” tudományos rendezvényről

Pető Ákos: Rövid beszámoló a III. Magyar Tájökológiai Konferenciáról

Pető Ákos: 15. Nemzetközi ISCO Konferencia

Centeri Csaba: Talajtani Vándorgyűlés ­ 2008

Vona Márton: Összefoglaló a Nemzetközi Fenntartható Mezőgazdasági Gazdálkodás Konferenciáról