2007. Vol. 5., Issue 1. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Áttekintő tanulmányok

Kiszel Vilmos, Malatinszky Ákos: Breuer László (Sumi) (1965 - 2006) szakmai életútja

Centeri Csaba, Gyulai Ferenc, Penksza Károly: A világ természetvédelmének története 1913 - 1933 között (védett területek alapítása)

 

Könyvismertetés:

Jakab Gergely: Soil Erosion is Europe ­ A talajerózió Európában

Malatinszky Ákos: Módszertani kérdések természetismereti táborok botanikai programjának összeállításához

 

Tanulmányok, eredeti közlemények:

Saláta Dénes, Szabó Máté, Kenéz Árpád, Malatinszky Ákos, Demény Krisztina, Breuer László†: Adatok a pénzesgyőr-hárskúti hagyásfás legelő tájtörténetéhez

Szabó Máté, Kenéz Árpád, Saláta Dénes, Malatinszky Ákos, Penksza Károly, Breuer László†: Természetvédelmi-gyepgazdálkodási célú botanikai vizsgálatok a pénzesgyőr-hárskúti hagyásfás legelőn

Kenéz Árpád, Szemán László, Szabó Máté, Saláta Dénes, Malatinszky Ákos, Penksza Károly, Breuer László†: Természetvédelmi célú gyephasznosítási terv a pénzesgyőr-hárskúti hagyásfás legelő élőhely védelmére

Ambrus Tünde: A gyógyturizmus tájhasznosítási és területfejlesztési kérdéseinek vizsgálata Székelyföldön

Balázs Katalin: az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések sikere a biodiverzitás védelmében: A vidékfejlesztési rendelet végrehajtása félidős jelentéseinek elemzése néhány tagállam példáján

Hock Ferenc, Tóth Zoltán: A dunabogdányi vadaskert vegetációjának változása 1783 és 2006 között

Pető Ákos: Az őskörnyezettanban és tájökológiában alkalmazható módszerről: A fitolit elemzés

Nagy Anita, Penksza Károly: A Vésztő-Mágorpuszta élőhelytérképezése és környezetgazdálkodási-természetvédelmi értékelése

Csontos Péter: Dolomitgyepek magbankja ültetett feketefenyvesek talajában

Tóth Adrienn, Szalai Zoltán: Tájökológiai és tájtipológiai vizsgálatok a Tetves-patak vízgyűjtőjén

Görcs Nóra, Benyovszky Béla Mihály, Barczi Attila, Vona Márton, Malatinszky Ákos, Penksza Károly: Adatok a bükki nagymezői lólegelő talajviszonyaihoz és a lólegelés hatására bekövetkezett vegetációváltozásokhoz

Kovács Anikó, Batáry Péter, Báldi András: A tájszerkezet hatása őszi vetésű gabonaföldek flórájára és ízeltlábú faunájára

Erdős Sarolta, Szép Tibor, Báldi András, Nagy Károly: Mezőgazdasági területek felszínborításának és tájszerkezetének hatása három madárfaj gyakoriságára

Schneller Krisztián, Podmaniczky László: A szántóföldi alkalmasság minősítése KIPA-eljárás alkalmazásával

 

Konferencia híradók és absztraktok:

Penksza Károly: A Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Hallgatói Fórumának előadásai

Pető Ákos: Beszámoló a 6. Nemzetközi Fitolitkutatási Találkozóról

Jakab Gergely: Napjaink környezeti problémái − globálistól lokálisig. Sérülékenység és alkalmazkodás

Nagy Anita: Az emberi biodiverzitástól régi gyümölcsfajtáink génmegőrzésén keresztül a Növénykert történetéig

Centeri Csaba: Beszámoló a 6. Eróziós Kerekasztal előzményeiről és eseményeiről

Jordán Győző, Szilassi Péter, Van Rompaey Anton, Csillag Gábor: Mire tanít bennünket a területhasználat történeti változása? A WATEM/SEDEM eróziómodell alkalmazása a Káli-medencében

Kovács Ferenc, Rakonczai János, Szatmári József: Szikpadka erózió mérése az Alföldön

Centeri Csaba, Kristóf Dániel, Bucsi Tamás: A Lyukas-halom eróziós vizsgálata az USLE modellel

Hegymegi Péter, Szegi Tamás, Szeder Balázs: Az erózió európai szintű nyomon követésének tervezése az ENVASSO projektben

Jakab Gergely: A vonalas erózió vizsgálata a Tetves-patak vízgyűjtőjén

Hegedűs Krisztián, Karancsi Zoltán, Horváth Gergely: Eróziós vizsgálatok egy homokkőszurdokban a Medves-vidéken