2006. Vol. 04., Issue 2. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Áttekintő tanulmányok:

Falusi Eszter, Penksza Károly: Folyóvízi vegetációtérképezési módszer az EU víz keretirányelvének tükrében

Csereklye E. Krisztina: A Váci-Liget vízrendszerének ökológiai problémái és rehabilitációs lehetőségei

Komárominé Kucsák Mónika, Bardóczyné Székely Emőke: Tájökológiai-hidrológiai terepi vizsgálati módszerek alkalmazhatósága a Rákos patak Gödöllő-Isaszegi tórendszer példáján. (Metodikai kérdések)

 

Tanulmányok, eredeti közlemények

Cseresnyés Imre, Csontos Péter: Szárazsági viszonyok változása feketefenyvesekben

Keresztessy Katalin: Halfaunisztikai felmérés a Rákos-patakon és négy halastóban I.

Grónás Viktor, Centeri Csaba, Magyari Julianna, Belényesi Márta: Agrár-környezetgazdálkodási programok hatása a kijelölt mintaterületek földhasználatára és természeti értékeinek védelmére

Tanács Eszter, Keveiné Bárány Ilona: Terepmodellből származtatott famagasság-térkép felhasználhatóságának vizsgálata karsztos területen

Blanka Viktória, Kiss Tímea: Ártérfejlődés és növényzet kapcsolatának vizsgálata a Maros hullámterén. (Biogeomorfológia)

Oroszi Viktor György, Kiss Tímea: Területhasználat-változás a Maros egy hullámtéri öblözetében a XIX. századtól napjainkig

Illyés Zoltán, Tóth Eszter, Magos Gábor, Tóth Zoltán: Egy akváriumi növény, a Myriophyllum brasiliense Camb. megjelenése természetes vizeinkben

Koltay András: Az erdők egészségi állapotának változásai az erdővédelmi monitoring rendszerek adatai alapján

Kiss Tímea, Malatinszky Ákos, Penksza Károly: Alföldi legelők összehasonlító cönológiai vizsgálata I. (Hódmezővásárhelyi ló és szarvasmarhalegelő)

Daniela Boecker, Turcsányi Gábor, Bodo Maria Möseler: A Galgahévízi láprét élőhelykezelési tervének elkészítéséhez flóra és vegetáció kutatása

Biró Marianna: Történeti vegetációrekonstrukciók térképek botanikai tartalmának foltonkénti gazdagításával

Balogh Ákos, Penksza Károly, Benécsné Bárdi Gabriella: Kísérletek a selyemkóróval fertőzött természetközeli gyepek mentesítésére I.

Dávid Lóránt, Baros Zoltán, Szilágyi Zsuzsanna: A sportturizmus dimenziói és környezeti problémái

Vona Márton, Penksza Károly, Kristóf Dániel, Helfrich Tímea, Centeri Csaba: A galgahévízi láprét felszínborítási viszonyainak változása légifotók elemzése alapján

Fórián Tünde: Tájhasználat-változás okai és jellege a Csobánc-hegyen

Centeri Csaba, Gyulai Ferenc: A világ természetvédelmének történelmi kezdetei a védett területek kialakítására vonatkozóan

 

Konferencia híradó

Centeri Csaba: Talajtani Vándorgyűlés

Centeri Csaba: Összefoglaló a COST 634 workshop eseményeiről

Centeri Csaba: Summary about the COST 634 workshop on farm level adoption of soil and water conservation measures and policy implications in Europe

Centeri Csaba: III. Magyar Földrajzi Konferencia

Centeri Csaba: A 18. Talajtani Világkongresszus

Vona Márton: Összefoglaló a 14. Nemzetközi Tájökológiai Szimpóziumról (Szlovákia)

Kiss Anita: Media Naturae