2006. Vol. 04., Issue 1. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Áttekintő tanulmányok:

Bádonyi Krisztina: A hagyományos és a kímélő talajművelés hatása a talajerózióra és az élővilágra

Jakab Gergely: A vonalas erózió megjelenési formái és mérésének lehetőségei

Király Angéla: Az Európában alkalmazott mutatószám-rendszerek összehasonlító elemzése

 

Eredeti közlemények

Surányi Dezső: Nemzeti- és szív-ügyünk: A besztercei szilva (Történeti-pomológiai tanulmány)

Barczi Attila, Penksza Károly, Grónás Viktor, Pottyondy Ákos: A nyugat-magyarországi régió felhagyott szántóinak felmérése és újbóli használatuk megalapozása. (Általános irányelvek, zalai-dombsági példák) I.

Edina Herczeg, Attila Barczi, Károly Penksza: Examinations on plants soil and in grasslands of South-East Hungary. (Floristical summary and the vegetation of Sáp kurgan) (English article with Hungarian abstract)

Niki Evelpidou: Using Fuzzy logic to map soil erosion. A case study from the island of Paros (English article with Hungarian abstract)

Nagy Anita, Penksza Károly: Élőhely-értékelési lehetőségek dél-tiszántúli és veresegyházi területeken természetességi mutatók alapján

Csontos Péter, Tamás Júlia: Spread of invasive phanerophytes and further records to the distribution of woody species in Hungary (English article with Hungarian abstract)

Balogh Ákos, Nagy Anita, Vona Márton, Pottyondy Ákos, Herczeg Edina, Malatinszky Ákos, Penksza Károly: Data to the weed composition of the Southern Trans-Tisza area (English article with Hungarian abstract)

Illyés Zoltán: A Liparis loeselii hazai elterjedése és érzékeny környezetváltozást jelző Velencei-tavi élőhelyének vegetáció-térképe

Fuchs Márta, Szegi Tamás, Michéli Erika: Szarmata temetkezési szokások hatása a talajok redox viszonyainak változására, az üllői szarmata Fazekasfalu példáján

Kristóf Dániel: Űrfelvétel-alapú idősoros változásvizsgálat a Szigetközben és a Csallóközben

Deák József Áron, Keveiné Bárány Ilona: A talaj és a növényzet kapcsolata, tájváltozás, antropogén veszélyeztetettség a Dorozsma-Majsai homokhát keleti részén

Herczeg Edina, Malatinszky Ákos, Kiss Timea, Balogh Ákos, Penksza Károly: Biomonitoring studies on salty pastures and meadows in South-East Hungary (English article with Hungarian abstract)

 

Konferencia híradó

Csorba Péter: Beszámoló a II. Magyar Tájökológia Konferenciáról (Debrecen, 2006. április 7-9.)

Balogh Ákos: A Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Hallgatói Fórumának előadásai. (2006. február 1.; Tájökológia, természet- és tájvédelem tudományági részterület)