2005. Vol. 3, Issue 2. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Áttekintő dolgozatok:

Kiss Gábor: A földtudományi természetvédelmi felmérés értékelés módszertani vonatkozásai és tapasztalatai

Dósa Zsuzsanna, Dúll Andrea: A gyógyító természeti környezet: az állat és növényterápiák alapvető pszichológiai hatásmechanizmusai

Pinke Gyula: A szegetális gyomvegetáció fejlődése a szántóföldi tájhasználat és a növénybehurcolások tükrében Közép-Európában a neolitikumtól az újkorig

Papp Mónika: A szajkó (Garrulus glandarius L.) szerepe és jelentősége a természetközeli erdőgazdálkodásban

 

Eredeti cikkek:

Lóczy Dénes, Nyizsalovszki Rita: Borvidékeink földhasználat-változásainak tájökológiai értékelése

Bartha Dénes: Tájállapotok és vegetációállapotok, mint az erdőtermészetességi vizsgálatok viszonyítási alapjai

Tóvölgyi Zsuzsa, Szabó László Gyula, Stranczinger Szilvia: Datura stramonium és Datura arborea DNS- és tropanoid mintázatának néhány jellemzője

Bardóczyné Székely Emőke, Bardóczy Emőke, Barczi Attila, Penksza Károly: Új eszközök a tájökológiai elvű tervezésben: tájökológiai vizuális plantáció (TVP)

Visnovitz Tamás, Világi Ildikó, Kristóf Zoltán: Mechanoreceptor sejtek a Mimosa pudica tercier pulvinusán

Fekete József, Szendrei Géza, Csibi Melinda: Magyarországi vörösagyagok ásványtani összetétele, talajtani és mikromorfológiai jellemzői

Kiss Andrea: A délkeleti Fertő-meder tájhasználata a szabályozások előtt

Illés Gábor, Somogyi Zoltán: A szigetközi ártéri erdők egészségi állapotának ortofotókon alapuló elemzése és értékelése

 

Konferencia híradó

Csontos Péter: Beszámoló a Fiatal Botanikusok Előadói Versenye III. rendezvényéről

Vona Márton: Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia

Centeri Csaba: Beszámoló a COST 634 "On and Off-site Environmental Impacts on Runoff and Erosion" Workshop eseményeiről. 2005. szeptember 14-17., Lublin, Lengyelország