2005. Vol. 3., Issue 1. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

Bevezető gondolatok:

 

Surányi Dezső: A gyümölcsfaiskolák tájformáló szerepe a régi Magyarországon

Dúll Andrea, Dósa Zsuzsanna: A természeti környezet, környezetpszichológiai megközelítésben

 

Tanulmányok, eredeti közlemények:

Báthoryné Nagy Ildikó Réka: Kisvízfolyás-rendezések tájvédelmi szempontjai

Csima Péter, Gergely Attila, Kiss Gábor: Tájhasznosítás és értékvédelem Hollókő világörökség területén és környezetében

Gyarmati Krisztina: Kisparcellás művelésű dombvidéki szőlőhegyek tájszerkezetének kialakulása és fejlődése

Halbritter András, Tamás Júlia, Anton Attila, Uzinger Nikolett: Mikroelemtartalom-vizsgálatok dolomitsziklagyep és feketefenyves talaján

Herczeg Edina, Pottondy Ákos, Penksza Károly: Cönológiai vizsgálatok eltérő gazdálkodású dél-tiszántúli löszgyepekben

Kuti László, Kerék Barbara, Tóth Tibor: Magyarország sík- és dombvidéki tájainak agrogeológiai jellemzése

Tinya Flóra, Tóth Zoltán: A Bátorligeti Ősláp Természetvédelmi Terület vegetációja és annak változásai az elmúlt 15 év során

Centeri Csaba, Császár Alexandra: A felszínborítás, a lejtőszakasz és a foszfor kapcsolata

Duray Balázs, Hegedűs Zoltán: Komplex (funkcionális és szerkezeti) tájökológiai kutatások a dél-alföldi régió határmenti területein

Várallyay György: Agroökológia – tájökológia

Jakab Gergely, Szalai Zoltán: Barnaföld erózióérzékenységének vizsgálata esőztetéssel a Tetves-patak vízgyűjtőjén

 

Konferencia híradó

Centeri Csaba: Eróziós kerekasztal, 2005. március 17., MTA Földrajztudományi Kutató Intézet

Barta Károly: A beszivárgás mérésének és modellezésének lehetőségei