2004. Vol. 2., Issue 2. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Áttekintő dolgozatok:

Karancsi Zoltán: A tájesztétika jelentősége

Loksa Gábor: Meteorológia a tájökológia szolgálatában

Pottyondy Ákos: A természetvédelem határai. Zambiai esettanulmányok

Kállai Szabolcs: Áttekintés és ökológiai célú vízpótlás javaslat a Tóvár Tájvédelmi Körzet területén

Csiszár Ágnes: Adatok a magyar flóra fajainak magbank típus szerinti minősítéséhez

Cseresnyés Imre, Csontos Péter: Feketefenyvesek tűzveszélyességi viszonyainak elemzése McArthur modelljével

Pál János: A püspökhatvani Varga Ökogazdaság gyomviszonyainak felmérése

K. Szabó Zsuzsanna, Papp Mária, Penksza Károly, Nyakas Antónia: Eltérő vízellátottságú homoki élőhelyek Poa taxonjainak összehasonlító morfológiai vizsgálata

Szabó Mária, Timár Gábor, Győri Hilda: A csicsói holtág (Alsó-Csallóköz) kialakulása és fejlődése, A tájhasználat és a vizes élőhelyek változásai

Angyal Zsuzsanna, Szabó Máia, Karátson Dávid: Tájidegen elemek: a Salgótarján környéki salakkúpok

Szalkay Csilla, Schlanger Vera: Az éghajlatváltozás hatása a relatív édesvízhiányra és az ebből adódó konfliktus kialakulására Magyarországon

Tóth Zoltán: A Kerca-patak melléki rétek (Kercaszomor, Belső-Őrség) jelene és múltja. (Esettanulmány természetvédelmi célú kezelések megalapozásához)

Vona Márton, Penksza Károly: A szentesi Kántor-halom vegetációjának változása és ennek összefüggése a talaj vízháztartásával

Gyenizse Péter: Eltérő természeti adottságú tájak mezőgazdasági minősítése térinformatikai módszerrel (DK-dunántúli példákkal)

Bajor Zoltán: A Tétényi-fennsík madárfaunájának felmérése 2003-2004-ben

 

Konferencia híradó:

Vona Márton: I. Magyar Tájökológiai Konferencia

Centeri Csaba: Beszámoló a 2004. évi Talajtani Vándorgyűlésről