2004. Vol. 2., Issue 2. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Áttekintő dolgozatok:

Bartha Dénes: A tájhasználat hatása az Őrség erdeire és termőhelyeikre

Bodonczi László: Erdeifenyvesek természetes felújítási lehetőségeinek áttekintése és hosszú távú kísérlet felállítása az Őrségi Nemzeti Parkban

Loksa Gábor: Az agrometeorológiai mérő és előrejelző tevékenység módosulása napjaink megváltozott mezőgazdálkodási rendszere tükrében

Könyvismertetés: Kertész Ádám: Tájökológia (Centeri Csaba)

 

Eredeti cikkek:

Skutai Julianna: Érzékeny természeti területek információs és ellenőrzési rendszerének kialakítása

Németh Nóra: Vizes élőhelyek (wetland) szerepe a tájban és hasznosításuk a szennyvíztisztításban

Malatinszky Ákos: Botanikai értékek és tájgazdálkodási formák kapcsolata a Putnoki-dombságban

Tóth Zoltán, Szurdoki Erzsébet: Részletes vegetációtérképezés a Belső-Őrség területén

Arndtné Lőrinci Renáta, Kristóf Dániel: A természetvédelmi szempontú mezőgazdálkodás földhasználati rendszerének fejlesztése Bonyhád külterületének példáján

Koltay András: Környezeti változások vizsgálata vaddisznóskertekben

Falusi Eszter, Sipos Virág K., Penksza Károly, Alexander Kohler: A Friedberger Ach vízrendszerének és a Sós-ér vízi vegetációjának kvantitatív felmérése

 

Konferencia híradó

Oszlányi J.: 13. nemzetközi szimpózium a tájökológiai kutatás problémáiról

Meskó Attila: A környezettudomány feladatai és perspektívái