2003. Vol. 1., Issue 2. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Tanulmányok és eredeti közlemények

Tóth Albert: A tájfogalom jelentőségéről

Gógán Andrea, Kiss Csilla, Szegő Dóra, Dimény Judit: Az európai és a magyarországi szarvasgomba termesztés irányai és lehetőségei az alternatív mezőgazdaságban. Európai technikák, magyar törekvések

Keveiné Bárány Ilona: Tájszerkezet és tájváltozás vizsgálatok karsztos mintaterületen

Kuti László, Kerék Barbara: Agrogeológiai és környezetföldtani vizsgálatok a Duna-Tisza közi hátság Homokterületén

Mjazovszky Ákos, Tamás Júlia, Csontos Péter: A Váli-víz völgyének jellegzetes üde fátlan élőhelyei

Centeri Csaba, Pataki Róbert: Hazai talajerodálhatósági értékek meghatározásának fontossága a talajveszteség tolerancia értékek tükrében

Tobisch Tamás, Csontos Péter, Rédei Károly, Führer Ernő: Fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) faállományok vizsgálata aljnövényzetük összetétele alapján

Fazekas István, Csorba Péter: Tájvédelmi feladatok a létavértesi Mosonta-kert példáján I. (Problémafelvetés)

Kovácsné Gyenes Enikő: A Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet Tájökológiai Tanszékének bemutatkozó napja