2003. Vol. 1., Issue 1. – Free download, all articles (pdf)

Hungarian articles with English abstract

 

Bevezető gondolatok

Barczi Attila, Penksza Károly: Előszó

Stefanovits Pál: A talaj-növény kapcsolatról

 

Tanulmányok és eredeti közlemények

Csorba Péter: Lehetőségek a tájképi érték monetáris kifejezésére

Csató Szilvia, Mezősi Gábor: A geoökológia aktuális kutatási problémái

Lóczy Dénes: Lehetőségek a mezőgazdasági tájak mikroszerkezetének értékelésére

Várallyay György: A talajok környezeti érzékenységének értékelése

Bardóczyné Székely Emőke: A természet- és tájvédelem vízgazdálkodási vonatkozásairól

Nováky Béla: A tokaj-bodrogzugi Határ-ér vízrendszer ökológiai vízpótlásának hidrológiai adottságai

Centeri Csaba, Császár Alexandra: A talajképződés és az erózió által kiváltott talajpusztulás kapcsolata a Tihanyi-félsziget példáján

Joó Katalin: Kunhalomkutatások (A Csípő-halom vegetációja)

Sümegi Pál, Daniel Péter, Kovács-Pálffy Péter, Juhász Imola, Deli Tamás, Szántó Zsuzsa: A bátorligeti láp fejlődéstörténete

 

Konferencia híradó

Penksza Károly: A környezettudományi doktori iskola hallgatói fóruma (Gödöllő, 2003. január 28-29.)